TÜRK KÜLTÜRÜNDE SERVİ AĞACI

“Servi Ağacı”, geleneğimizde ve toplumsal inanç değerlerimizde insan hayatının doğumdan ölüme kadar var olma çabalarını ve vahdetin yani bir olmanın da sembolüdür.
Yazı: RECEP KANKAL
İnsanlığın her döneminde belli bir inanç değerinde birçok sembolik öğeler yer almıştır. Türk geleneklerinde de Gök Tanrı inancına bağlı olarak yer-su inancı içerisinde gök, su, ateş, ağaç ve bitkilere kutsallık atfedildiği ya da belli bir sembolik dinî karakterin anlamsal derinliğinin yüklendiği görülmektedir. Bunlar arasında ağaç ile ilgili inanışlar Türk topluluklarında varlığını devam ettirmiştir. Bu inanç çerçevesi içerisinde gerek eski dönemlerdeki Türk topluluklarında gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki sanatların çoğunda sıkça rastlanan görsellerden biri de “Servi Ağacı” motifidir.
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar
solar